Tłumaczenia
zwykłe

Tłumaczenia
przysięgłe

Tłumaczenia
specjalistyczne

Tłumaczenia
unijne

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia pisemne dzielą się na tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia pisemne zwykłe nie muszą być wykonywane przez tłumacza przysięgłego, gdyż w odróżnieniu od przysięgłych, nie wymagają potwierdzenia zgodności z przedłożonym dokumentem.

Tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe różnią się też przyjętą zasadą obliczania ilości stron. Strona tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami. Tłumaczenia pisemne zwykłe stosuje się min. w przypadku korespondencji handlowych, negocjacji, folderów reklamowych, opisów technicznych, stron www itp.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia pisemne przysięgłe są stosowane dla nadania większego znaczenia przetłumaczonemu tekstowi. Stosuje się je w obrocie urzędowym (m.in. akty urodzenia, ślubu, zgonu, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa jak również umowy).

Tłumaczenia przysięgłe wymagają potwierdzenia zgodności przedłożonego oryginału z tekstem tłumaczenia. Potwierdzenie takie w formie pieczęci oraz adnotacji umieszczonej na tekście tłumaczenia sporządza tłumacz przysięgły. Jeśli klient dostarczy tylko kopię dokumentu, wtedy tłumacz przysięgły umieszcza adnotację, iż tłumaczenie jest zgodne z przedłożoną kopią dokumentu.

Za stronę obliczeniową tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami. Gdy ta liczba znaków zostanie przekroczona nawet tylko o 10 znaków, zaokrągla się do 2 stron. Każdy dokument liczy się oddzielnie po tłumaczeniu. Strony kopii tłumaczenia liczy się w taki sam sposób jak strony tłumaczenia przysięgłego. W ramach tłumaczeń przysięgłych pisemnych wykonuje się najczęściej wszelkiego rodzaju umowy, akty prawne, dokumenty wymagane w urzędach np. akty urodzenia, ślubu, zgonu itp.

Tłumaczenia przysięgłe specjalistyczne

Tłumaczone przysięgłe orzeczenia lekarskie, certyfikaty, dokumenty dotyczące leków i produktów medycznych, umowy o bardzo wąsko specjalistycznej tematyce technicznej wymagają na ogół współpracy pomiędzy tłumaczem specjalistą, dysponującym merytoryczną wiedzą z danej dziedziny a tłumaczem przysięgłym uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów, zazwyczaj filologiem.

Tłumacz specjalista dokonuje przekładu, który jest następnie skrupulatnie weryfikowany pod względem wierności oryginałowi, kompletności i dokładności, a potem poświadczany przez tłumacza przysięgłego.

Konieczność stosowania tego rodzaju procedury wynika z faktu, że tłumacze przysięgli (sądowi), mający wiedzę prawniczą i ekonomiczną, nie dysponują znajomością terminologii pozwalającej na wysokiej jakości przekład tekstów z dziedzin wymagających zgoła innej wiedzy (farmacja, informatyka, medycyna, tłumaczenia techniczno-przemysłowe).

Tłumaczenia wniosków i projektów unijnych

Wykonujemy tłumaczenia projektów i wniosków unijnych w następującym zakresie:

- tłumaczenia wniosków i projektów unijnych,
- tłumaczenia dokumentacji wewnętrznej państw unijnych, ponadnarodowych,
- tłumaczenia stron internetowych partnerstw,
- tłumaczenia newsów i aktualności,
- tłumaczenia publikacji i opracowań partnerstw unijnych,
- tłumaczenia tekstów związanych z problematyką unijną, równouprawnienia, równości szans, wykluczenia, bezrobocia, współpracy regionalnej, współpracy ponadnarodowej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKRES OFERTY:

Zobacz, jakie dokumenty i inne teksty możemy dla Ciebie przetłumaczyć. Nasze możliwości są praktycznie nieograniczone.

REGULAMIN:

Jeśli chcesz skorzystać z naszych tłumaczeń, nie zapomnij zapoznać się z regulaminem, który określa zasady świadczenia usług.

NASZE MOTTO:

„Sprawnie i rzetelnie, czyli szybko i terminowo przy zachowaniu wysokiej jakości merytorycznie tłumaczonych tekstów.”

NASZE ODDZIAŁY

Rzeszów

ul. Ks. J. Popiełuszki 28 c
35-328 Rzeszów
tel. 609 210 172
e-mail: biuro1@tlumaczenia-kontakt.com

 

Brzozów

ul. 3-go Maja 33
tel. 13 434 18 98
kom. 535 198 229, 609 210 172
e-mail: biuro1@tlumaczenia-kontakt.com

 

Dubiecko - Sklep OKAZJONALNIE


ul. Przemyska 27
37-750 Dubiecko
tel. 515 669 615
e-mail: tlumacz.dubiecko@gmail.com

 

 

REGULAMIN

Przeczytaj regulamin

Tłumaczenia:
- zwykłe
- przysięgłe
- specjalistyczne
- wniosków i projektów
  unijnych

Polityka prywatności

NAPISZ DO NAS